Lertlah School Phetkasem Road

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ MUIDS

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) โรงเรียนเลิศหล้าขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (M3) ที่นักเรียนสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษาหน้า ณ โรงเรียน สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) โดยนักเรียนคนเก่งของเราสามารถผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นเพียงการสอบครั้งแรกของนักเรียนได้ถึง 11 คนด้วยกัน เป็นที่น่าภาคภูมิใจต่อตนเองครอบครัวและโรงเรียนอย่างยิ่ง โรงเรียนขอร่วมยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ และภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ดูแล และเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายสมดังที่ตั้งใจไว้ค่ะ

More :