Lertlah School Phetkasem Road

กิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “ Trivia Contest ”

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า จัดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “ Trivia Contest ” โดยในปีนี้เป็นปีที่ โดยมีตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทั้ง 3 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า เข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนเลิศหล้า (เพชรเกษม) เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดย “Trivia Contest ” เป็นการแข่งขันตอบคำถามความรู้รอบตัวภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้ประชันความสามารถกันอย่างเต็มที่ โรงเรียนขอชื่นชมตัวแทนทุกคน และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนเลิศหล้าที่สามารถคว้ารางวัล เป็นที่น่าภาคภูมิใจด้วยค่ะ สำหรับรายชื่อของคนเก่งเลิศหล้าของเรามีดังนี้ค่ะ *เด็กชาย ชวกร สนธิรัตน์ (น้องเปาเปา) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( P.4 ) *เด็กหญิง พลิสา ตั้งสาธิต ( น้องเอม ) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( M.2 ) *เด็กหญิง เขมจิรา กาญจนินท ( น้องอัยย์ ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 *เด็กหญิง พุฒิตา ปฐมวัฒนา ( น้องเกรซ ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( M.2 ) *Miss Chrissy Ruoxi Yang ( Chrissy ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ( M.1 )

More :