Lertlah School Phetkasem Road

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิศหล้า เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียนทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นบรรยากาศแห่งความทรงจำที่ดีและความประทับใจร่วมกันของ ศิษย์ ครู และเพื่อนค่ะ ในโอกาสนี้พ่อครูและแม่ครูโรงเรียนเลิศหล้าได้ร่วมแสดงความยินดีและส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้แก่นักเรียนทุกคนผ่านการผูกข้อมือและคำอวยพร ขอให้นักเรียนประสบแต่ความสำเร็จในภายภาคหน้า เป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุขทุกคนค่ะ

More :