Lertlah School Kaset-Nawamin Road

ยกเลิกรายงานผลการเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยกเลิกรายงานผลการเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรื่อง แนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียน ด้วยเหตุพิเศษช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จึงขอปรับวิธีการรายงานผลการเรียนทุกระดับชั้น ของวันที่ 31 มี.ค. 63 โดยคุณครูประจำชั้นจะทยอยส่งผลการเรียนเป็นรายบุคคล (เฉพาะหน้าสรุปเท่านั้น) ให้กับผู้ปกครองทางไลน์ส่วนตัว สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรติดต่อโดยตรงกับคุณครูประจำชั้น ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 63 (งดการซักถามในไลน์กลุ่ม เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่น) ส่วนเรื่องการเลื่อนชั้นเรียนไปอยู่ห้องใด จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน เทอม 1/2563 ได้ตามปกติ โดยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนเพชรเกษม 114 ชื่อบัญชี โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เลขที่บัญชี 115-2-40621-3 และส่งหลักฐานการชำระเงิน ทางไลน์ให้กับคุณครูประจำชั้น 

การรับสมุดรายงานผลการเรียน สามารถรับได้ในวันเปิดภาคเรียน 

ท่านผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ ทางเพจ Facebook ,เว็บไซต์โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ และช่องทางไลน์จากคุณครูประจำชั้นค่ะ

https://www.facebook.com/LertlahKasetnawamin/

http://www.lertlah.com/th/news.php?parent_id=3

More :