Lertlah School Kaset-Nawamin Road

รายงานผลการเรียน ป.6 และ ม.3

บรรยากาศ วันรับสมุดรายงานผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่จัดในวันที่ 16 มี.ค. 63 โดยดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ จัดสถานที่ต้อนรับในพื้นที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก การจัดโต๊ะให้มีระยะห่าง ก่อนเข้าพื้นที่อาคารเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้และใช้เจลล้างมือทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งโรงเรียนจัดเตรียมให้ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้องโถงแล้ว และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่รับสมุดรายงานผลเรียบร้อยแล้ว รีบเดินทางกลับ หากมีข้อซักถามเพิ่มเติมจะติดต่อทางโทรศัพท์กับคุณครูประจำชั้นอีกครั้ง ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมค่ะ

More :