โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN ในวิชา Mathematics

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูชาวต่างประเทศผู้สอนได้ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องจำนวนนับ 1 - 10 และรูปทรงเรขาคณิต ผ่านการใช้สื่อการสอนรูปสัตว์ที่มีสีสันในแบบที่นักเรียนชื่นชอบ เป็นการดึงดูดให้นักเรียนสนใจและอยากที่จะเรียนรู้เนื้อหาสาระไปด้วยพร้อมๆกัน และนักเรียนสามารถทำความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนักเรียนยังได้ซึมซับคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :