โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมอบรมซ้อมอุบัติภัย ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเลิศหล้าตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยนอกจากโรงเรียนจะมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้และเพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของตนเอง หากนักเรียนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันต่างๆ และเมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการซ้อมอุบัติภัยประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในกรณีหากเกิดอัคคีภัยขึ้น 
โดยกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางแค ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งยังได้สาธิตวิธีการดับไฟด้วยการฉีดน้ำ การใช้ถังดับเพลิง รวมถึงการกระโดดจากอาคารสูงลงมายังเบาะลมยาง เป็นที่สนใจของนักเรียนอย่างกว้างขวาง โรงเรียนขอนำภาพบรรยากาศจากกิจกรรมดังกล่าวมาฝากทุกท่านค่ะ

ดูเพิ่มเติม :