โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 16 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และปลูกฝังให้นักเรียนเลิศหล้าทุกคนเรียนรู้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิด วิเคราะห์ ทดลอง และค้นคว้าหาคำตอบ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายหลายรูปแบบ ทั้งการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมฐาน STEAM ที่น่าสนใจต่างๆมากมาย โดยมีคุณครูชาวไทย คุณครูชาวต่างประเทศ และวิทยากรจากภายนอก แนะนำและดำเนินกิจกรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าทุกคนอย่างใกล้ชิด ขอเชิญชมภาพบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ได้เลยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :