โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Big cleaning

ในช่วงวันหยุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามฤดูกาลที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนเลิศหล้า ทั้งคุณครูไทย และคุณครูชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big cleaning) อย่างขมักเขม้น เพื่อกำจัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อของโรงเรียน ตามแนวทางจากกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้คุณครูได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบการสอน สิ่งของและสื่ออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงห้องน้ำ สระว่ายน้ำ และเครื่องเล่นภายในบริเวณโรงเรียนทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมให้โรงเรียนเป็นสถานที่สะอาด และปลอดภัย สำหรับรองรับนักเรียนทุกคนที่จะกลับมาเรียนตามปกติหลังจากสิ้นสุดระยะการหยุดเฝ้าระวัง ฯ ดังกล่าวค่ะ ทั้งนี้ โรงเรียนจะจัดให้มีจุดคัดกรองสุขภาพของนักเรียนเช่นเคย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 และในระยะแรกของการเปิดเรียนตามปกตินี้ การคัดกรองสุขภาพจะเป็นไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และหากนักเรียนมีอาการป่วยแม้เพียงเล็กน้อย ขอความกรุณาให้นักเรียนหยุดเรียน และนำนักเรียนไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของตัวนักเรียนเอง และของเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้าทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูค่ะ

ดูเพิ่มเติม :