โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN ศึกษาโครงสร้างดวงตา

Play and Learn is PLEARN ศึกษาโครงสร้างดวงตาของสัตว์ลี้ยงลูกด้วยนม (ผ่าตัดตาวัว) ในคาบเรียนวิชา Science ของนักเรียนชั้น M2 นักเรียนได้ศึกษาโครงสร้างดวงตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการผ่าตัดดวงตาวัว ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างคล้ายตามนุษย์ เพื่อศึกษาส่วนประกอบหลักของดวงตา รวมไปถึงหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆ ที่ช่วยในการมองเห็น โดยนอกจากนักเรียนจะได้รับสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่ยากขึ้นเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :