โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ปรับปรุงห้องเรียน/ห้องกิจกรรม

ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างการตกแต่งห้องประกอบเพิ่มเติม 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง Science, ห้อง Cooking และห้อง iMac

นอกจากนี้ห้องเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาลศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 จะมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามภาพตกแต่งภายในที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว

.

อนึ่งห้องเรียนตัวอย่างระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร 1 สำหรับห้องเรียนตัวอย่างระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะอยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร 1 ส่วนห้องประกอบ 3 ห้อง (ห้อง Science, ห้อง Cooking และห้อง iMac) ซึ่งอยู่บริเวณชั้นล่างอาคาร 1 ชั้นเดียวกันกับห้องเรียนตัวอย่างเตรียมอนุบาล จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม

.

ท่านผู้ปกครองสามารถชมตัวอย่างห้องประกอบต่าง ๆ โดยโรงเรียนได้นำภาพงานออกแบบกราฟฟิคของห้องประกอบ แสดงไว้ที่บริเวณด้านหน้าของห้องแต่ละห้อง รวมถึงการจัดห้องเรียนตัวอย่างส่วนหนึ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :