โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมคอร์สพิเศษว่ายน้ำ

ระหว่างปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับสุขภาพแข็งแรง ด้วยการเรียนว่ายน้ำ โดยครูผู้ชำนาญการด้านการว่ายน้ำ มาเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำอย่างถูกวิธี และยังได้สนุกสนานกับเพื่อน ๆ ด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :