โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 5 ตุลาคม 2562
ดังรายการต่อไปนี้
ระดับ ป.1 - ป.3 (ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 701 คน )
1. ด.ช. แทนไทย มลิลา ได้รางวัลชมเชย ลำดับที่ 40
2. ด.ญ. ณัฐกาญจน์ อุดมศิริโภคศัย ได้รางวัลชมเชย ลำดับที่ 50
.
ระดับ ป.4 - ป.6 (ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 866 คน)
1. ด.ช. รักษ์ธรรม ก้อนเทียน ได้รางวัลผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 61
2. ด.ญ. ระริน พนมวัน ได้รางวัลผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 62
.
โรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ การเรียนรู้สังคมภายนอก ด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ
และขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุก ๆ คนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :