โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ปรับปรุงอาคารสถานที่

โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อประโยชน์การใช้สอยที่ดีขึ้น โดยทยอยปรับปรุงอาคารสถานที่จุดต่าง ๆ ในโรงเรียน อาทิ 
.
**ติดตั้งถังอุปกรณ์ดับเพลิงเพิ่มเติม ในตำแหน่งที่สะดวกและง่ายต่อการนำมาใช้งานหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
.
**การจัดปรับเปลี่ยนเก้าอี้พักผ่อนบริเวณสวนหย่อมจุดต่าง ๆ
.
**การทาสีผนังอาคารเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
.
**การติดตั้งพัดลมเพดานขนาดใหญ่ ภายในอาคารยิมเนเซียม 
.
**โรงเรือนเพาะชำ
.
**ปูพื้นไม้วิทยาศาสตร์อาคารยิมเนเซียม
.
**การปูหญ้าเทียมพื้นที่โดยรอบ ของ

-สนามเด็กเล่นระดับอนุบาล 
-สวนหย่อมลานธรรมะ 
-สวนหย่อมอาคารสอง 
-สนามฟุตซอลอาคารสอง
และจุดอื่นๆ เป็นลำดับ  
.
การปรับปรุงสวนหย่อมด้านหลังอาคารสอง ในเบื้องต้นทั้งคุณครูชาวไทยและคุณครูชาวต่างประเทศ ได้ระดมกำลังกันในการช่วยเคลียร์พื้นที่สนามด้านหลัง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปูหญ้าเทียมเป็นสนามกว้าง อำนวยประโยชน์ เพิ่มพื้นที่ให้คุณครูและนักเรียนมีสถานที่ทำกิจกรรมเพิ่มเติม และดำเนินขั้นตอนของการเตรียมพื้นปูหญ้าเทียมต่อไปค่ะ
ดูเพิ่มเติม :