โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ “กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

*4 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

*25 เหรียญทอง

*26 เหรียญเงิน 

*29 เหรียญทองแดง

.

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ “กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3” ณ สระว่ายกองทัพอากาศ (โรจนนิล) จำนวน 30 คน ซึ่งมีทั้งทีมโรงเรียน และ สโมสรต่าง ๆ ทั่วประเทศร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 63 แห่ง

.

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทีมโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ได้อันดับที่ 11 จากทั้งหมด 63 ทีม

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม รุ่น 11 ปี ชาย  จำนวน  1  รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม รุ่น 10 ปี ชาย  จำนวน  1  รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม รุ่น 10 ปี หญิง  จำนวน  1  รางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม รุ่น  7  ปี หญิง จำนวน  1  รางวัล

รางวัลชนะเลิศ :เหรียญทอง จำนวน  25  เหรียญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :เหรียญเงิน จำนวน  26  เหรียญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :เหรียญทองแดง จำนวน  29  เหรียญ

รวมทั้งสิ้น 4 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ,  25 เหรียญทอง  , 26 เหรียญเงิน  , 29 เหรียญทองแดง     

.

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุตรหลาน ได้เข้าร่วมกีฬาว่ายน้ำ เป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน ที่นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ มาสู่โรงเรียน ครอบครัวและตนเอง ได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ โดยนักเรียนทุกคนต่อสู้ ฝ่าฝัน ขยัน หมั่นฝึกซ้อม ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในช่วงเปิดภาคเรียน เวลา 7:00-8:00 น.  และ เวลา 7:30-9:30 น. ในช่วงปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนขอชื่นชมนักเรียนทุกคน คุณครูผู้ให้การฝึกซ้อม รวมถึงท่านผู้ปกครองที่คอยเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนในทุก ๆ ครั้งค่ะ

ดูเพิ่มเติม :