โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไทย/ลายดอก (ลอยกระทง)

เชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครู แต่งกายชุดผ้าไทย / ชุดลายดอก / ชุดที่มีสีสันสดใส (ที่มีอยู่แล้ว)
ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ดูเพิ่มเติม :