โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

จัด Buddy ให้กับนักเรียนเข้าใหม่ ภ.2-2562

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจากโรงเรียนอื่น ๆ มาสมัครเรียนเพิ่มเติมที่โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา เป็นจำนวนมากถึงเกือบ 60 คน 

นักเรียนอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวบ้าง เนื่องจากบางคนย้ายมาจากโรงเรียนนานาชาติ บางคนย้ายมาจากโรงเรียน English Program อื่น ๆ โรงเรียนจึงได้จัดให้นักเรียนใหม่ทุกคนมี Buddy ที่มีความคล่องตัวและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีให้เป็นเพื่อนช่วยดูแลและคอยให้คำแนะนำ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่เข้าใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้รวดเร็ว ทั้งรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยเมื่อได้มาเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ในโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์แห่งนี้

ในสัปดาห์แรก คุณครูและ Buddy จะเป็นเพื่อนพานักเรียนใหม่ชมโรงเรียนและห้องกิจกรรมต่าง ๆ  คอยดูแลในเรื่องการรับประทานอาหารและการปรับตัวในทุก ๆ ด้าน ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านโปรดวางใจว่าโรงเรียนจะดูแลนักเรียนของเราทุกคนอย่างดีที่สุด

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคนสู่ครอบครัวเลิศหล้าค่ะ

ดูเพิ่มเติม :