โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2-2562

กิจกรรม Saturday Class ในภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 เริ่มแล้วค่ะ 

เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานพร้อมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างประเทศ เจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และยังใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์ทั้งยังได้สนุกกับเพื่อน ๆ ต่างห้องที่ร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ

สนุกกับ Saturday Class ระหว่างวันที่่ 9 พ.ย. 62 ถึง 15 ก.พ. 63 
ท่านผู้ปกครองท่านใดสนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม ยังสามารถสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการนะคะ
ดูเพิ่มเติม :