โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2562

ภาพบรรยากาศความสนุกสนานกับกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ที่โรงเรียนจัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

.

โดยจัดแบ่งกลุ่มกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้องชั้นอนุบาล และกลุ่มพี่ชั้นประถมมัธยม เพื่อมิให้กระทบต่อชั่วโมงการเรียนการสอนและทุกคนมีโอกาสได้ลอยกระทงอย่างทั่วถึง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล จัดด้วยเวลาที่กระชับ เริ่มจากตัวแทนนักเรียน กล่าวประวัติความเป็นมาวันลอยกระทง ร่วมกล่าวคำขอขมา พระแม่คงคา ก่อนที่จะลอยกระทงพร้อมกัน และร่วมรำวงลอยกระทงด้วยกันอย่างสนุกสนาน

.

ระดับชั้นประถมมัธยม จัดกิจกรรมในช่วงพักกลางวัน โดยพิธีเปิดมีผู้แทนนักเรียน กล่าวประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันลอยกระทง ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากนั้นร่วมกล่าวคำขอขมาพระแม่คงคาพร้อมกัน โดยมีท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีลอยกระทงเป็นปฐมฤกษ์ ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย คณะครูและนักเรียน ตามลำดับ

.

ในปีนี้ โรงเรียนใช้พื้นที่สวนหย่อมใหม่ ด้านหลังอาคารสอง มาทำกิจกรรมวันลอยกระทง ซึ่งนับเป็นฤกษ์งามยามดี ในการเปิดใช้สวนหย่อมใหม่อย่างเป็นทางการ สวนหย่อมดังกล่าว โรงเรียนได้ปูหญ้าเทียม เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ปรับให้เป็นลานจัดการเรียนการสอน และทำกิจกรรมต่าง ๆ มีการจัดเป็นซุ้ม กิจกรรมฐานต่าง ๆ อาทิ เกมโยนห่วง สอยดาว ล้อหมุนลุ้นโชค ซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก ทำบุญใส่บาตรพระประจำวันเกิด หนังกลางแปลง รวมถึงเวทีกลางแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง ของเด็ก ๆ อย่างสนุกสนานค่ะ

ดูเพิ่มเติม :

วิดีโอ