โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 39

เชิญชวนผู้ปกครองและบุคคลภายนอก ที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00–14.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ดูเพิ่มเติม :