โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมซ้อมอุบัติภัยประจำภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนเลิศหล้าตระหนักและเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตได้จัดแผนการซ้อมอุบัติภัยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2 นี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรและสาธิตการโรยตัวจากที่สูงเพื่ออพยพผู้ประสบภัยบนอาคารในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น แผนการซ้อมอุบัติภัยในครั้งนี้บรรลุตามวัตุประสงค์ กล่าวคือ นักเรียนทุกคนสามารถทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำมาช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นหากตกอยู่ในสถานการณ์คับขันเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียได้ต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :