โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมประกวด Singing Contest 2019

โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรม Singing Contest 2019 เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลิศหล้าผู้ที่มีใจรักด้านการร้องเพลง ได้แสดงความสามารถจับไมค์ร้องเพลงสากลบนเวที โดยมีคณะกรรมการทั้งคุณครูชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นผู้ให้คะแนนตัดสินในครั้งนี้ค่ะ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :