โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 บรรยากาศ กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2562

ดูเพิ่มเติม :

วิดีโอ