โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

สรุปผลบริจาคโลหิต ครั้งที่ 39

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ร่วมกับสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (พอ.) จัดให้โรงเรียนเป็น ศูนย์บริจาคโลหิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง เดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยจัด ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารยิมเนเซียม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
 . 
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 62 ท่าน สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 53 ท่าน รวมปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น 23,850 ซีซี อีกจำนวน 9 ท่าน ไม่ผ่านเกณฑ์บริจาค เนื่องจากภาวะโลหิตและสุขภาพไม่พร้อมสมบูรณ์.
 . 
โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งสภากาชาดจะนำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งต่อไป ตรงกับ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งค่ะ
ดูเพิ่มเติม :