โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN : Mathematics

บรรยากาศการเรียนรู้ในวิชา Mathematics ของนักเรียนชั้น M3 ซึ่งคุณครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ได้เปิดโอกาศให้นักเรียนทำกิจกรรมภายหลังจากการเรียนภาคทฤษฎี เพื่อทดสอบว่าหลักคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง โดยนักเรียนได้เชื่อมโยงสาระความรู้เรื่องระบบเมตริก (metric) ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการนำ iPad tablet มาเป็นเครื่องมือช่วยในการเปรียบเทียบระยะเวลากับระยะทางออกมาเป็นหน่วยการวัดที่แตกต่างกันอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งคาบเรียนที่นักเรียนของเราได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเช่นเคยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :