โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร- นวมินทร์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

.

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเล่าประวัติความเป็นมาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมชมภาพวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระองค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย มาตลอดรัชสมัย ในช่วงท้าย มีการนั่งสมาธิ เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่าน

.

จบท้ายด้วย ผู้แทนนักเรียน กล่าวถึงความสำคัญและความรักของพ่อที่มีต่อลูก ทั้งด้านที่ พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยพสกนิกรชาวไทย และคุณพ่อของเราที่ดูแล คอยให้ความรัก ความอบอุ่น ทะนุถนอม ห่วงใยลูก

.

ดังนั้นในฐานะของลูก จึงควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีของบุพการี ของสังคม และตอบแทนความรักความห่วงใยของคุณพ่อคุณแม่ด้วยความกตัญญูกตเวที

ดูเพิ่มเติม :