โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

เรียนรู้วิชา STEAM เรื่องพืชกินได้ พืชกินไม่ได้

เรียนรู้วิชา STEAM เรื่องพืชกินได้ พืชกินไม่ได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (P5) ได้เรียนรู้ในรูปแบบบูรณาการในคาบเรียน STEAM ในหัวข้อ "พืชกินได้ พืชกินไม่ได้" โดยมีการทดลองทำ "น้ำสมุนไพร และ ไอศกรีมอัญมณี" โดยคุณครูผู้สอนได้มอบหมายให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการสกัดสี รวมถึงคุณประโยชน์อื่นๆของพืชสมุนไพรต่างๆ จากนั้นเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นกับการลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันคิดส่วนผสมเพิ่มเติมต่างๆ ตลอดจนร่วมกันออกแบบรสชาติ สี และกลิ่นของไอศกรีม และได้ลงมือทำด้วยตนเอง นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้รอบด้านอย่างสนุกสนานและสอดแทรกไปด้วยสาระความรู้ในทุกขั้นตอนเลยทีเดียว

ดูเพิ่มเติม :