โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN : เรื่องผักต่างๆ

สำหรับบรรยากาศการเรียนเรื่องผักต่างๆ ของนักเรียนชั้น K2/2 โดยคุณครูผู้สอนชาวต่างประเทศ คุณครูนำฟักทองมาใช้เป็นสื่อการสอนโดยได้บูรณาการสาระความรู้ของหลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน เริ่มจากการชวนนักเรียนมาทำการสำรวจสิ่งที่อยู่ภายในฟักทอง และเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ประสาทในการสังเกต ดมกลิ่น และสัมผัส พื้นผิว รูปทรง และลักษณะของเมล็ดฟักทอง จากนั้นคุณครูยังให้นักเรียนร่วมกันระบายสีส้ม และตกแต่งหน้าตาฟักทองด้วยการฉลุรูปทรงเรขาคณิตลงบนผิวฟักทอง เนื่องในเทศกาลฮาโลวีน พร้อมทั้งนำเมล็ดฟักทองมาใช้เป็นหน่วยสำหรับการนับ และการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์อีกด้วย นับได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนอย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะ

ดูเพิ่มเติม :