โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมประกวด Singing Contest 2019 (รอบชิงชนะเลิศ)

โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรม Singing Contest 2019 (รอบชิงชนะเลิศ) ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลิศหล้าผู้เปี่ยมความสามารถและมีใจรักด้านการร้องเพลง ได้แสดงออกผ่านการร้องเพลงสากลบนเวทีของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการทั้งคุณครูชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นผู้ให้คะแนนตัดสิน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพของตนเอง และส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วย เชิญชมภาพบรรยากาศความน่าประทับใจได้ที่นี่เลยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :