โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN : Nature Mandalas

     บรรยากาศการเรียนรู้ในรูปแบบ Play and Learn is PLEARN ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในคาบเรียนนี้นักเรียนได้ศึกษาเรื่อง ความสมมาตร ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะรูปวงกลมจากวัสดุจากธรรมชาติ (Nature Mandalas) ไปพร้อมกับพี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3 และ 6 กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับเข้ากับกระบวนการในการสร้างผลงาน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องความสมมาตร ผ่านการสังเกต อีกทั้งยังมีส่วนช่วยฝึกฝนสมาธิ และความอดทน ในการสร้างสรรค์ชิ้นนี้อีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :