โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 (ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา)

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา) โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตสมบูรณ์ แข็งแรงอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :