โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กีฬาสีระดับประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบชิงชนะเลิศ)

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบชิงชนะเลิศ) วันที่ 10 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุน ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน เรียนรู้และเข้าใจสภาวะของการเป็นผู้แพ้ ผู้ชนะและรู้จักการให้อภัย สร้างความภาคภูมิใจและสร้างความกล้าหาญให้กับตนเอง พร้อมกันนี้ยังได้เรียนรู้ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างชาญฉลาด เริ่มต้นพิธีเปิดด้วยความงดงามอลังการของขบวนพาเหรดที่นักเรียนและคุณครูร่วมกันสรรสร้าง นำเสนอ ธีม “จินตนาการ” ซึ่งแต่ละสีต่างมีรูปแบบขบวนที่สวยงาม ตระการตา สามารถสร้างสรรค์สื่อตามจินตนาการได้อย่างสวยงาม จากนั้นชมการแสดงเปิดสนามและการเปิดตัวของเชียร์ลีดเดอร์แต่ละสี ที่งดงามอลังการไม่แพ้กัน ก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทในรอบชิงชนะเลิศต่อไป กิจกรรมกีฬาสีในปีนี้ โรงเรียนมีการปรับรูปแบบเพื่อความเหมาะสมในสภาวะอากาศ ที่กรมควบคุมมลพิษได้รายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 มีเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ให้กิจกรรมกลางแจ้งกระชับมากขึ้น และเคลื่อนย้ายการแข่งขันเข้าภายในยิมเนเซียมต่อไป

ดูเพิ่มเติม :