โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ

ประกาศ !!!

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์  เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

.

จากการประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 2 วัน คือ วันที่ 22-23 มกราคม 2563 โรงเรียนได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง โดยวัดค่าฝุ่นทั้งช่วงเช้า กลางวันและเย็น มีผลการวัด ดังนี้

.

*วันที่ 22 ม.ค. 63 ค่าฝุ่นละออง ลดลงกว่าวันที่ 21 ม.ค. 63 อย่างเห็นได้ชัดและในหลายพื้นที่เขตกรุงเทพฯ สำหรับการวัดค่าฝุ่นในโรงเรียน บริเวณพื้นที่กลางแจ้งและภายนอกห้องเรียน ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 55-65 มค.ก/ลบ.ม ภายในห้องเรียน ค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 20-30 มค.ก/ลบ.ม

.

วันที่ 23 ม.ค. 63 ค่าฝุ่นละออง ลดลงกว่าวันที่ 22 ม.ค. 63 ในหลายพื้นที่เขตกรุงเทพฯ สำหรับการวัดค่าฝุ่นในโรงเรียน บริเวณพื้นที่กลางแจ้งและภายนอกห้องเรียน ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ที่ 45-53 มค.ก/ลบ.ม ภายในห้องเรียน ค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 17-30 มค.ก/ลบ.ม

.

โรงเรียนได้พิจารณา เห็นควรให้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นปกติ

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ติดตามข่าวสาร ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทางเว็บไซท์ เพจเฟซบุุ๊กและช่องทางไลน์ของคุณครูประจำชั้น

.

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ลดลงเป็นลำดับ ประกอบกับข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ รายงานพื้นที่เขตบึงกุ่ม มิได้รับผลกระทบอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใดในขณะนี้ หรืออาจมีค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นในวันข้างหน้านั้น โรงเรียนยังคงต้องขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง โปรดป้องกันและดูแลบุตรหลานของท่าน ไม่นำบุตรหลานของท่านไปในที่เสี่ยงผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 และกำชับให้สวมหน้ากากอนามัย N95 ทุกครั้ง เมื่อออกภายนอกอาคาร หรือ ที่โล่งแจ้ง โปรดให้ความร่วมมือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและติดตามข่าวสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง

.

อนึ่ง ขณะนี้โรงเรียนกำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มเติมในห้องเรียนทุกห้อง นอกเหนือไปจากแผ่นกรองอากาศที่ติดตั้งไว้อยู่แล้วในเครื่องปรับอากาศของทุก ๆ ห้องเรียน ความคืบหน้า จะรายงานให้ผู้ปกครองทราบต่อไปค่ะ (ห้องเรียนในระดับอนุบาลศึกษา ได้ดำเนินการไปทั้งหมดแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2560)

.

ด้วยรักและผูกพัน

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร- นวมินทร์

ดูเพิ่มเติม :