โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรทุกท่านของโรงเรียนเลิศหล้าที่ได้รับทองคำและโล่รางวัลค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรทุกท่านของโรงเรียนเลิศหล้าที่ได้รับทองคำและโล่รางวัลค่ะ

ดูเพิ่มเติม :