โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เชิญเจ้าของธุรกิจ ห้างร้าน เข้าจำหน่ายสินค้า งานแสดงปิดภาคเรียน

เชิญชวนผู้ปกครองและบุคคลภายนอก

เข้าร่วมเปิดบูธจำหน่ายสินค้าและบริการ ในกิจกรรมการแสดงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 29 ก.พ. 63 เวลา 08.30-17.00 น.

โรงเรียนนํารายได้จากการออกร้าน ค่าเช่าพื้นที่ออกบูธทั้งหมด มอบให้การกุศล โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายธุรการ 02 943 9436

ดูเพิ่มเติม :