โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

จำหน่ายดอกป๊อปปี้เพื่อทหารผ่านศึก

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เปิดจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ นี้ค่ะ

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน นักเรียนและคุณครู ที่ให้การสนับสนุน และมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นับเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ค่ะ
ดูเพิ่มเติม :