โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

หยุดเรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์

หยุดเรียนกิจกรรมพิเศษวันเสาร์ที่ 8 ก.พ. 63 เนื่องในวันมาฆบูชา
หยุดเรียนวันจันทร์ที่ 10 ก.พ. 63 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
ดูเพิ่มเติม :