โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ข่าวกิจกรรมวันตรุษจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น โดยคุณครูและนักเรียนร่วมใจกันสวมใส่ชุดเสื้อผ้าสีแดง ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์แห่งเทศกาลตรุษจีน มาโรงเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ร่าเริง สดใส ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์แห่งเทศกาลตรุษจีน และร่วมกิจกรรมที่นำโดย คุณครูชาวต่างประเทศ ผู้สอนวิชาจีนศึกษา ในการนี้ คุณครูยังได้นำกลุ่มตัวแทนนักเรียน 10 คน เข้าร้องเพลงอวยพรภาษาจีน แด่ผู้อำนวยการ อาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่น นับได้ว่ากิจกรรมวันตรุษจีนที่ผ่านมาเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีน รวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาค่ะ
โรงเรียนขออำนวยอวยพรให้ครอบครัวเลิศหล้าของเรามีความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในธุรกิจการงานอาชีพทุกสาขา สุขภาพแข็งแรงทุกๆท่าน เชิญชมภาพบรรยากาศกิจกรรมวันตรุษจีนของโรงเรียนค่ะ

ดูเพิ่มเติม :