โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

การแสดงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ดูเพิ่มเติม :