โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

สรุปผลบริจาคโลหิต ครั้งที่ 40

โรงเรียนร่วมกับสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (พอ.) จัดศูนย์บริจาคโลหิต เคลื่อนที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียง เดินทางได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยจัด ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารยิมเนเซียม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 . 
สรุปจำนวนผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ ทั้งสิ้น 32 ท่าน รวมปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น 14,400 ซีซี 
 . 
โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งสภากาชาดจะนำไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 41 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งค่ะ
ดูเพิ่มเติม :