โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลื่อนการแสดงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562

 เลื่อนการแสดงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

ดูเพิ่มเติม :

ดาวน์โหลด