โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ประกาศ เลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 20 มีนาคม 2563

ประกาศ

เลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 20 มีนาคม 2563

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โรงเรียนจึงขอเลื่อนวันสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ดูเพิ่มเติม :