โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การปรับปรุงอาคารสถานที่

การปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนางานอาคารสถานที่ โดยได้ซ่อมแซมพื้นผิวถนนบริเวณโดยรอบโรงเรียน อาทิ โรงจอดรถ ทางรถวิ่งหน้าอาคารอนุบาล และประถม-มัธยม เป็นต้น เพื่อให้พื้นผิวถนนมีความเรียบเสมอกัน และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านในการใช้รถ และถนนค่ะ

ดูเพิ่มเติม :