โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

บรรยากาศ วันสอบ NT ป.3 ประจำปี 2562

ในวันนี้โรงเรียน จัดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 และมีการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน ดังนี้ ****การดำเนินการของโรงเรียน***** *วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลาสอบ 09.00-12.00 น. *โรงเรียนทำความสะอาดสถานที่สอบ *จัดเตรียมที่นั่งสอบให้มีระยะห่างมากขึ้น ****จุดคัดกรองเบื้องต้น บริเวณด้านหน้าโถงอาคาร**** *สแกนวัดไข้นักเรียนผู้เข้าสอบ และผู้เข้ามาติดต่อโรงเรียน *ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกคน *สวมหน้ากากอนามัยทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น (ผู้เข้าสอบจัดเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วย) *สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าพื้นที่อาคาร ขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครองและทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดค่ะ

ดูเพิ่มเติม :