โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ประกาศเลื่อนกำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและแบบเรียน