โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ปรับเลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โรงเรียนขอปรับเปลี่ยนเลื่อนวันมอบตัวนักเรียน วันซื้อเครื่องแบบและหนังสือเรียน
รวมทั้งวันสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ของปีการศึกษา 2563ออกไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยจะแจ้งกำหนดวันที่แน่นอนให้ทราบผ่านทางหน้าเพจของโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
ดูเพิ่มเติม :