โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กำหนด การจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

กำหนด จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

โดยคุณครูประจำชั้นจะส่งรายละเอียดให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งในช่องทางไลน์
ดูเพิ่มเติม :