โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ยกเลิก กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 41

 ยกเลิก กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 41 จากกำหนดเดิมวันที่ 28 พ.ค. 63 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ดูเพิ่มเติม :