โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ขั้นตอนการรับเครื่องแบบนักเรียน

 ขั้นตอนการรับเครื่องแบบนักเรียน ระหว่างวันที่ 8-17 มิ.ย. 63

ดูเพิ่มเติม :