โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์ อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทั้งฝ่ายไทย และฝ่ายต่างประเทศ ได้ชี้แจงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และแนวทางพร้อมด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams

ดูเพิ่มเติม :